www.acharnespress.gr
Odika Erga
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σε διαβούλευση η νέα επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω μέχρι τις Αχαρνές

Κοινοποίηση

Σε διαβούλευση η νέα επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω μέχρι τις Αχαρνές

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε νέο έργο για την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Γ’ τμήμα).

Το έργο της παρούσας περιβαλλοντικής μελέτης, που ανατέθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής και Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, αφορά σε «Μελέτες για το έργο ευρεία παράκαμψη Δ.Κ. Άνω Λιοσίων, Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω, Γ’ Τμήμα».

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο έργο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 14/11/2023.

Το προφίλ του έργου

Το υπό μελέτη έργο αφορά νέο οδικό έργο, διαδημοτικής σημασίας. Αποτελεί επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Γ’ τμήμα), την οποία συνδέει με την οδό Αγ. Διονυσίου στα δυτικά της Δ.Ε Αχαρνών, στην περιοχή των εγκαταστάσεων διυλιστηρίου της ΕΥΔΑΠ.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο χωροθετείται στον Δήμο Φυλής, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Διοικητικά, το υπό μελέτη έργο βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής. Το πρώτο τμήμα του δυτικά (0+000 έως 1+300) βρίσκεται στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στο Δήμο Φυλής και ειδικότερα στην Δ.Ε. Άνω Λιοσίων. Το ανατολικό τμήμα βρίσκεται στην Π.Ε Ανατολικής Αττικής , στο Δήμο Αχαρνών και ειδικότερα στη Δ.Ε. Αχαρνών.

Αποτελώντας ολοκλήρωση του Γ’ τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, το έργο χωροθετείται στη βόρεια πλευρά της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής και στη βορειοδυτική του Δήμου Αχαρνών, με αρχή τον τελευταίο κατασκευασμένο κυκλικό κόμβο πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου «Ερμής» στη συμβολή της υφιστάμενης Δυτ. Περιφερειακής Αιγάλεω με την προέκταση της οδού Ιονίου Πελάγους του Δήμου Φυλής και πέρας τη συμβολή με την οδό Αγίου Διονυσίου του Δήμου Αχαρνών.

Θα έχει μήκος περί τα 2,5χλμ και τετράιχνη διατομή, πλάτους 18,10μ πλέον ερεισμάτων και τάφρων (όπου απαιτούνται), με πρόβλεψη νησίδας 3,30μ για τον διαχωρισμό των δύο κατευθύνσεων. Το νότιο έρεισμα προβλέπεται με πλάτος 2,5μ για την κυκλοφορία πεζών με διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας. Προβλέπονται 3 κυκλικοί κόμβοι (Roundabout) και τεχνικό cut & cover μήκους 192m. Στις θέσεις διασταύρωσης με τον ενισχυτικό αγωγό ΕΥΔΑΠ Φ2000 προβλέπονται κατάλληλα τεχνικά έργα, ενώ προβλέπονται και νέα τμήματα ενισχυτικού αγωγού για την απομάκρυνση του από το οδικό έργο, σε θέσεις που απαιτείται.

Η αρχή του έργου προβλέπεται στον κυκλικό κόμβο στο τέλος του υφιστάμενου τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω. Ακολούθως η χάραξη διέρχεται βόρεια του γηπέδου Ερμής με κατεύθυνση δύση – ανατολή, στην περιοχή Λεφάντω. Η χάραξη βρίσκεται στα κατάντη του κύριου καναλιού Υδραγωγείου Μόρνου και του ενισχυτικού αγωγού (Φ2000) νοτιότερα. Περί την ΧΘ 0+742 η χάραξη διασταυρώνεται με κατάλληλο τεχνικό με τον ενισχυτικό αγωγό και στη συνέχεια διέρχεται στη ζώνη μεταξύ καναλιού και αγωγού.

Περί την ΧΘ 1+220 εισέρχεται σε ζώνη προστασίας ορεινού όγκου Πάρνηθας (N. Αττικής)» (ΦΕΚ Δ΄ 336/2007) με κωδικό Β1 1, από όπου διέρχεται με τεχνικό cut & cover μήκους 192μ. (περιοχή λόφου Λιούγκο). Μετά την έξοδο από το τεχνικό, διέρχεται σε μικρό τμήμα από περιοχή Β1. Το σύνολο της χάραξης βρίσκεται εκτός και σε απόσταση από την περιοχή Natura 2000.

Στη συνέχεια η χάραξη κινείται προς ΒΑ μεταξύ καναλιού και ενισχυτικού αγωγού, έως τη θέση νότια της διασταύρωσης των οδών Νερομάνας & Α. Συγγρός (περιοχή Πλάτωνα), όπου προβλέπεται ο δεύτερος κυκλικός κόμβος. Ακολούθως η χάραξη στρέφει ανατολικά έως την οδό Αγ. Διονυσίου, στο ΝΔ άκρο των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ, όπου και προβλέπεται ο τρίτος κυκλικός κόμβος. Η χάραξη συνολικά διέρχεται από εκτός σχεδίου περιοχή.

Σκοπιμότητα του έργου

Κύριος σκοπός του έργου είναι η παράκαμψη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, καθώς και η δημιουργία νέας βορειοδυτικής εισόδου – εξόδου του Δήμου Αχαρνών, αποφορτίζοντας κυκλοφοριακά τους Δήμους Φυλής και Αχαρνών και αποτρέποντας τη διαμπερή κυκλοφορία εντός αυτών. Στη σημερινή κατάσταση, εξαιτίας της χωροθέτησης των δύο Δήμων, που περικλείονται από την Αττική Οδό, τον ΠΑΚΕ και την Περιφ. Αιγάλεω, παρατηρείται τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές τους έντονη υπερτοπική / διαμπερής κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένου σημαντικού ποσοστού βαρέων οχημάτων, η οποία αφενός διοχετεύεται σε αστικές οδούς που δεν έχουν τα κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά για να την απορροφήσουν και αφετέρου δημιουργεί προβλήματα οδικής ασφάλειας και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Ειδικότερα, στον Δήμο Αχαρνών με την δημιουργία νέας εισόδου – εξόδου θα επιτευχθεί μεταξύ άλλων η ταχεία εξυπηρέτηση των δημοτών προς την Αττική Οδό και την Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου κυρίως οι χρήστες του βόρειου τμήματος του Δήμου θα κινούνται πλέον προς αυτές χωρίς να διέρχονται από το κέντρο του, αποφορτίζοντάς το σημαντικά και μειώνοντας την διαμπερή κυκλοφορία. Αντίστοιχα οφέλη με την προτεινόμενη σύνδεση αναμένεται αν δημιουργηθούν και στον Δήμο Φυλής.

Άλλος ένας πολύ σημαντικός ρόλος του μελετώμενου άξονα είναι ότι θα προσφέρει τη δυνατότητα της διαδημοτικής σύνδεσης των δύο όμορων Δήμων περιμετρικά, με άνεση και ασφάλεια, προσφέροντας μια επιπλέον αποφόρτιση του κεντρικού αστικού ιστού τους.

Πέραν των ανωτέρω, ο μακροπρόθεσμος σκοπός του έργου έγκειται στην μελλοντική επέκταση και ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω προς τη Λεωφ. Καραμανλή, ούτως ώστε το υπό μελέτη τμήμα μαζί με το μελλοντικό να αποτελέσουν έναν ενιαίο κυκλοφοριακό δακτύλιο των δύο Δήμων, επαυξάνοντας τα οφέλη που προαναφέρθηκαν και παρέχοντας ευελιξία αναβάθμισης των πυρήνων τους με πεζοδρομήσεις, ηπιότερη κυκλοφορία, έργα πρασίνου, αστική επίπλωση, κ.λπ.

Περαιτέρω, η υλοποίηση του υπό μελέτη σχεδίου συνάδει με την αντίστοιχη σκοπιμότητα και την γενική φιλοσοφία των υπό εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) των δύο Δήμων, ενισχύοντας και συμπληρώνοντας τα οφέλη τους, ενώ ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου και της μελλοντικής επέκτασης είναι σύμφωνος και με τα οριζόμενα στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) των δύο Δήμων.

Φορέας του έργου είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Πηγή: ypodomes.com (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΕΑ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Θεοχάρης για αγρότες: Εξασφαλισμένα τα χρήματα για την αρωγή τους

Πόλεμος στη Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά, δεκάδες οι νεκροί

Κόβουν την πίτα τους τα δέκα ΚΑΠΗ του Δήμου Αχαρνών